Welkom

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan!

Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap.

Er komt een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze normen zien op het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders.

Gemeente Brunssum zet direct in op een laagdrempelig, gratis meldpunt, zodat huurders hun meldingen kunnen doen.

Samen tegen discriminatie, intimidatie en hoge waarborgsommen.

Samen voor correcte huurovereenkomsten, duidelijke huurovereenkomsten en eerlijke jaarafrekeningen.

Een melding maken

Wenst u een melding te doen of wellicht (anoniem) advies te vragen omtrent de gedragingen van verhuurder en/of verhuurbemiddelaar? Dat kan!

Na het invullen van een melding zal een medewerker van het Meldpunt Goed Verhuurderschap Brunssum u benaderen om uw melding te bespreken. We vragen om zoveel mogelijk informatie in te vullen, zodat wij je sneller en gerichter van dienst te kunnen zijn.

Maak een meldingMaak een anonieme melding

Wat wij doen

Advies

Bij het Meldpunt kunnen alle huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Daarmee vormt het Meldpunt de basis voor de gemeentelijke handhaving.

Ondersteuning

Na het indienen van een melding omtrent de gedragingen van verhuurder en/of verhuurbemiddelaar zal het Meldpunt meedenken in het aanleveren van de juiste bewijsstukken zodat de melding direct goed binnenkomt bij Gemeente Brunssum.

Doorverwijzing

Indien die klacht niet tot een melding komt, kan het Meldpunt zo nodig doorverwezen naar andere bevoegde instanties, zoals Huurteam Zuid-Limburg, RADAR, de klachtencommissie van de woningcorporaties, het Juridisch loket.

Over de wet

Kom meer te weten over de wet Goed Verhuurderschap door het filmpje van het ministerie van Binnenlandse Zaken hierbeneden te bekijken.